Úvod Úřední deska Obecní úřad O obci Přírodní památka Fotogalerie Mapy Aktuality Mapa serveru

OBECNÍ ÚŘAD LHOTKA
Sazebník úhrad za poskytování informací


1. VĚCNÉ NÁKLADY
spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:


 • kopírování na kopírovacích strojích
 • jednostranně za list A4 3,- Kč
  oboustranně za list A4 6,- Kč
  jednostranně za list A3 6,- Kč
  oboustranně za list A3 12.-- Kč
 • cena technického nosiče
 • disketa 3,5” 20,-- Kč/kus
  CD-ROM 60,-- Kč/kus
 • poštovní poplatky dle platných tarifů České pošty.
 • elektronickou poštou se informace neposkytují.


2. OSOBNÍ NÁKLADY
V případě, že se bude jednat o informaci, kterou je třeba vyhledat v archivu, zaplatí žadatel osobní náklady práce odborného zaměstnance ve výši 80,-- Kč/hod. Účtuje se přitom každá započatá půlhodina činnosti odborného zaměstnance příslušným podílem ze stanovené částky. Celková sazba úhrady je dána součtem všech nákladů v jednotlivých položkách sazebníku. V tomto sazebníku nejsou uvedeny položky, které budou účtovány dle zákona číslo 368/1992 Sb. o správních poplatcích v platném znění. Pokud bude třeba použít položku podle zákona o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu správní poplatek.