Úvod Úřední deska Obecní úřad O obci Přírodní památka Fotogalerie Mapy Aktuality Mapa serveru

OBECNÍ ÚŘAD LHOTKA
POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. NÁZEV Obec LHOTKA
2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ Obec je zřízena ústavním zákonem č.1/1993 Sb. a zákonem č.128/2000 Sb. "O obcích"
3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Zastupitelstvo
4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ OÚ Lhotka, Lhotka 6, PSČ:75124
Tel.: 581 211282
E-mail: lhotkauprerova@quick.cz starosta,místostarosta
5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT Komerční banka a.s.,
č.ú.: 0028128831/0100
6. IČO: 00636339
7. DIČ DIČ:CZ636339
8. DOKUMENTY 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet - kdykoliv k nahlédnutí na OÚ Lhotka
9. ŽÁDOSTI O INFORMACE OÚ Lhotka
Jak postupovat
10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ OÚ Lhotka, Lhotka 6
Úřední hodiny pro příjem žádostí:
Středa: 17°°- 18°°
11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY V úředních hodinách na Obecním Úřadě Lhotka
12. FORMULÁŘE Formuláře
13. POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ       ŽIVOTNÍCH SITUACÍ Návody
14. PŘEDPISY 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy Vyhlášky
15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací - Sazebník
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. LICENČNÍ SMLOUVY 16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17. VÝROČNÍ ZPRÁVY PODLE ZÁKONA                      Č. 106/1999 SB. Výroční zprávy