Úvod Úřední deska Obecní úřad O obci Přírodní památka Fotogalerie Mapy Aktuality Mapa serveru

OBECNÍ ÚŘAD LHOTKA

Aktualizováno:

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY ROKU 2011

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 14. 12. 2011     - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 14. 12. 2011
Datum sejmutí: 31. 12. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 30
Původce dokumentu: OÚ Lhotka


Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji podle § 7 zákona č. 95/1999 sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o prodeji půdy), uveřejněná pozemkovým fondem čr dne 9. 12. 2011     
- otevře se v novém okně (PDF)

Text nabídky      - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 09. 12. 2011
Datum sejmutí: 09. 01. 2012
Počet dnů vyvěšení: min. 30
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 29
Původce dokumentu: PF ČR


Návrh rozpočtového opatření č.2/2011      - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 29. 11. 2011
Datum sejmutí: 15. 12. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 28
Původce dokumentu: OÚ Lhotka


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva      - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 28. 11. 2011
Datum sejmutí: 15. 12. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 27
Původce dokumentu: OÚ Lhotka


Návrh rozpočtu obce na r. 2012      - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 28. 11. 2011
Datum sejmutí: 15. 12. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 26
Původce dokumentu: OÚ Lhotka


Oznámení o záměru obce prodat pozemek ve vlastnictví obce      - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 25. 11. 2011
Datum sejmutí: 07. 12. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 25
Původce dokumentu: OÚ Lhotka


Nařízení KVS pro OL kraj č.17/2011 ze dne 17.10.2011      - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 18. 10. 2011
Datum sejmutí: 18. 11. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 30
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 24
Původce dokumentu: KVS OL kraje


Usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 8. 2011      - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 31. 08. 2011
Datum sejmutí: 16. 09. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 23
Původce dokumentu: OÚ Lhotka


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva      - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 15. 08. 2011
Datum sejmutí: 31. 08. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 22
Původce dokumentu: OÚ Lhotka


Usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 7. 2011      - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 27. 07. 2011
Datum sejmutí: 12. 08. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 21
Původce dokumentu: OÚ Lhotka


Oznámení o zamýšleném převodu, Pozemkový fond ČR      - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 12. 07. 2011
Datum sejmutí: 12. 10. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 90
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 20
Původce dokumentu: PF ČR


Oznámení o záměru obce pronajmout pozemek ve vlastnictví obce      - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 11. 07. 2011
Datum sejmutí: 27. 07. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 19
Původce dokumentu: OÚ Lhotka


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva      - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 11. 07. 2011
Datum sejmutí: 27. 07. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 18
Původce dokumentu: OÚ Lhotka


Veřejná vyhláška - STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 161/2011
Stavba : Polní cesty a interakční prvky v k.ú.: Lhotka u Přerova
     - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 30. 05. 2011
Datum sejmutí: 15. 06. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 17
Původce dokumentu: MMPr


Usnesení zastupitelstva obce ze dne 1. 6. 2011      - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 01. 06. 2011
Datum sejmutí: 17. 06. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 16
Původce dokumentu: OÚ Lhotka


Návrh rozpočtového opatření č.1/2011      - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 16. 05. 2011
Datum sejmutí: 01. 06. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 15
Původce dokumentu: OÚ Lhotka


Závěrečný účet obce Lhotka
včetně projednané zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2010
    
- otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 16. 05. 2011
Datum sejmutí: 01. 06. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 14
Původce dokumentu: OÚ Lhotka


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva      - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 16. 05. 2011
Datum sejmutí: 01. 06. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 13
Původce dokumentu: OÚ Lhotka


Veřejná vyhláška, Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní památku Lhotka u Přerova a její ochranné pásmo      - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 11. 05. 2011
Datum sejmutí: 27. 05. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 12
Původce dokumentu: KÚ Ol. kraje


Veřejná vyhláška, oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje      - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 01. 05. 2011
Datum sejmutí: 17. 05. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 11
Původce dokumentu: KÚ Ol. kraje


Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení stavebního řízení Polní cesty a interakční prvky v k.ú.: Lhotka u Přerova      - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 27. 04. 2011
Datum sejmutí: 13. 05. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 10
Původce dokumentu: MMPr


Územní rozhodnutí č.54/2011, Krytá jízdárna pro koně      Mapa
- otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 13. 04. 2011
Datum sejmutí: 29. 04. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 9
Původce dokumentu: MMPr


Územní rozhodnutí č.36/2011 - Dělení pozemku p.č.168/1 v k.ú.: Lhotka u Přerova
- otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 28. 03. 2011
Datum sejmutí: 13. 04. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 8
Původce dokumentu: MMPr


Oznámení Českého statistického úřadu, Sčítání     Příloha     - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 11. 03. 2011
Datum sejmutí: 14. 04. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 7
Původce dokumentu: ČSÚ


Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ( doručováno veřejnou vyhláškou ), Krytá jízdárna pro koně     Příloha     - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 06. 03. 2011
Datum sejmutí: 23. 03. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 6
Původce dokumentu: MMPr


Uzemní rozhodnutí č.23/2011 doručováno veřejnou vyhláškou ), rozhodnutí o umístění stavby na 6RD,k.ú.: Čekyně        Příloha     - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 06. 03. 2011
Datum sejmutí: 23. 03. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 5
Původce dokumentu: MMPr


Usnesení zastupitelstva obce ze dne 2. 3. 2011     - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 03. 03. 2011
Datum sejmutí: 19. 03. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 4
Původce dokumentu: OÚ Lhotka


Závěrečný účet obce Lhotka za r. 2010     - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 14. 02. 2011
Datum sejmutí: 03. 03. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 3
Původce dokumentu: OÚ Lhotka


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva     - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 14. 02. 2011
Datum sejmutí: 03. 03. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 2
Původce dokumentu: OÚ Lhotka


Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ( doručováno veřejnou vyhláškou ) Dělení pozemku p.č.168/1 v k.ú.: Lhotka u Přerova     - otevře se v novém okně (PDF)
Datum vyvěšení: 19. 01. 2011
Datum sejmutí: 26. 01. 2011
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2011
Pořadové č. v roce: 1
Původce dokumentu: OÚ Lhotka
Archiv úřední deskyOdkazy na stránky s tematikou voleb