Úvod Úřední deska Obecní úřad O obci Přírodní památka Fotogalerie Mapy Aktuality Mapa serveru

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA
FLÓRA


Dle vypracovaných odborných studií je flóra v chráněné krajinné památce tvořena významným fragmentem suchomilného a teplomilného travinobylinného společenstva "VOUSATKOVÉ STEPI" . V praxi to znamená že v okolí obce můžete nelézt jak běžné rostliny, tak i vzácnější druhy.


CHRÁNĚNÉ ROSTLINY


Nejzajímavější je výskyt těchto chráněných rostlin:
ZAJÍMAVÉ ROSTINY


Z dalších zajímavých rostlin vyskytujících se v lokalitě obce pak můžeme ještě vyzdvihnout:
LÉČIVÉ ROSTLINY


Ze známých léčivých rostlin můžete v okolí obce nalézt:Travinobylinné společenstvo skalní stepi je na mnoha místech doplněno křovinným a stromovým porostem jenž je tvořen především planými ovocnými dřevinami (hrušně, trnky a třešně), vzrostlým ostružiníkem a dále pak duby (letním i zimním), borovicemi (lesní i černá) a břízami.