Úvod Úřední deska Obecní úřad O obci Přírodní památka Fotogalerie Mapy Aktuality Mapa serveru

O OBCI
Přírodní památka Lhotka u Přerova


PŘÍRODNÍ PAMÁTKA

Tato památka byla původně zřízena jako státní přírodní rezervace ministerstvem školství, věd a umění v roce 1951 na celkové ploše 5,0650 ha.
Chráněné území sestává ze dvou navzájem oddělených lokalit v příkrých, převážně výslunných svazích údolí Olešnice a ve svazích bočního údolí nad silnicí do obce.

Předmětem ochrany je uchování a rozvoj vzácné xerotermní vegetace skalní a drnové stepi v předhůří Nízkého Jeseníku a jedné z druhově nejbohatších lokalit květeny na Přerovsku.


Území Lhotka bylo dle §14 Zákona č. 114/92Sb. vyhlášeno za zvláště chráněné (ZCHÚ).

Zvláště chráněná území (ZCHÚ) ZAVŘÍT
Zvláště chráněná území jsou území v České republice chráněná zákonem o ochraně přírody a krajiny. Podle předmětu a cílů ochrany a podle způsobu využívání se dělí do šesti kategorií (národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní památka). V České republice vznikly první rezervace již v roce 1838 (Žofínský prales a Hojná Voda). Plány péče o vybraná zvláště chráněná území obsahují přesné pokyny pro regulaci lidské činnosti a návody pro provádění konkrétních opatření. Mají charakter závazného podkladu pro územní plánování a pro lesnické hospodářské plánování.