Úvod Úřední deska Obecní úřad O obci Přírodní památka Fotogalerie Mapy Aktuality Mapa serveru

O OBCI
Státní silnice III/4361


Státní silnice III/4361 je st. silnicí malého významu, která plní funkci přístupové komunikace a spojky se sousedními obcemi Žeravice, Kokory, Čekyně a jejich napojení na dopravní síť vyšší kategorie. Přímou dopravní obsluhu Lhotky zabezpečuje st. silnice III/4362 Lhotka-spojovací, která v obci končí a jajíž celková délka je 0,523 km. Obec vznikla středověkou kolonizací jako vesnice návesního typu, kde končí veřejná státní silnice. Složitá konfigurace terénu pak byla jednou z příčin ukončení stavebního rozvoje obce. Zůstala zachována původní historická část obce a k ní přibyla jednostraná řada domků s malými pozemky na jižním okraji obce v období 1. republiky.
St.silnice je vedena po dně strmého údolí a pro přímou dopravní obsluhu jednotlivých statků a domů nemůže sloužit.